Τρεις ενωμένες μεζονέτες με διαφορετικές σοφίτες

Τρεις ενωμένες μεζονέτες με διαφορετικές σοφίτες με τρόπο ώστε το δώμα της κάθε μιας πέρα από ένα θαυμάσιο χώρο με τη ξυλοκατακευή να εκμεταλεύεται με τον καλύτερο τρόπο τη μέγιστη επιφάνεια και την λειτουργικότητα του κάθε δώματος. Φαίνεται η μπροστινή και πίσω όψη του συγκροτήματος αλλά και η διαμπερής θέα της κάθε μιας. Μελέτη και κατασκευή πρότυπο. Ξεχωρίζουν τα τρία επίπεδα επικεράμωσης και το τζαμωτό.

Back to top