Τετράριχτο στέγαστρο που έγινε κατοικία

Τετράριχτο στέγαστρο που έγινε κατοικία με δόμηση από γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες.

Back to top