Στέγη με ασφαλτικό

Στέγη με ασφαλτικό όπου ξεχωρίζει ο τρόπος των στρωμάτων κατασκευής για τη σωστή θερμομόνωση και εξαερισμό. Η στέγη καλύπτει ακόμη και τον κάθετο τοίχο με υδατοσυλλέκτες εκατέρωθεν.

Back to top