Σοφίτα με ασφαλτική κάλυψη και 7 παράθυρα

Σοφίτα με παράθυρα στέγης και πατάρι χωρισμένη στα δύο σε κατοικία με παράθυρα οροφής, τριγωνικά ανοίγματα για μεγαλύτερο όγκο με κατασκευή σκάλας και παταριού.

Back to top