Σοφίτες σε λευκό

Σοφίτες σε λευκό  σε δύο δίδυμες κατοικίες κατασκευασμένες με διαφορετική νοοτροπία. Η μία με σουηδική τάβλα και στατική ζευτών και η άλλη με pits-pine τάβλα και στατική χωρίς οριζόντιες ζεύξεις. Οι επιφάνειες άνω των 80 τετραγωνικών φέρουν φορτία της τάξης των 12 τόνων εκάστη. Ο τρόπος θερμομόνωσης με δύο τάβλες και ενδιάμεσο πετροβάμβακα, γεωύφασμα και ανακλαστικό αλουμίνιο πάνω από αυτά και την αναπνέουσα μεμβράνη, θεωρείται αυτός με τον καλύτερο συντελεστή αγωγιμότητας. Ο τρόπος στεγανοποίησης της στέγης και των εσωτερικών νεροσυλλεκτών περιμετρικά αποτελεί πρότυπο με απόλυτη ασφάλεια σε οποιαδήποτε εκδοχή αστοχίας υλικών σε διαρροή, ακόμη και από τους νεροσυλλέκτες.

Back to top