Προσθήκη κουζίνας και ορόφου

Πέργκολα πράσινη ανάγλυφης βαφής επιφάνεια 64 τ.μ. με δοκούς 8 m. μεγάλων Unknownδιατομών [10X24 cm.] και σκαλοκομένες ενώσεις (το ένα επίπεδο βυθίζεται στο άλλο).

Back to top