Πέργκολα με καραβόπανο

Πέργκολα με καραβόπανο με ξυλεία απλή και σύνθετη σουηδική, τέλεια λειασμένη και προβαμένη 3 φορές, με βερνίκια εμποτισμού της ADLER χωρίς μεταλλικά στοιχεία εμφανή και με διάκενα μοιρασμένα ώστε η κυματοειδής τοποθέτηση των λωρίδων πανιού να έχει αφετηρία μη εμφανή. Στο δώμα της οικοδομής πίσω φαίνονται 2 ακόμη σοφίτες με μεγάλους χώρους.

Back to top