Ξυλοκατασκευές σε περιβάλλοντα χώρο

Ξυλοκατασκευές σε περιβάλλοντα χώρο με πέργκολα από άροζο σύνθετο, με ενιαίες δοκούς σκαλοκομένους για την δημιουργία άψογων τετραγώνων, με barbeque, στέγης εμφανούς σε κλειστό χώρο και πάτωμα από bakirai σε μη ορθογωνισμένη κάτοψη με τρόπο τοποθέτηση ρομβοειδή ώστε αυτό να μην είναι εμφανές.

Back to top