Κιόσκι σε πισίνα με κεραμίδι

Κιόσκι σε πισίνα με κεραμίδι στο οποίο ξεχωρίζει η αισθητική της ορθογώνιας διατομής στις κολόνες – οριζόντιους δοκούς καθώς και η άψογη ξυλοκατασκευή. Σημείωση: από την ορθογώνια κάτοψη λείπει το 1/8 της κατασκευής χωρίς αυτό να είναι αισθητό. Οι βάσεις όλων των ξυλοκατασκευών είναι ανοξείδωτες.

Back to top