Κεραμοσκεπή με σοφίτα και φορούσια

Κεραμοσκεπή με σοφίτα και φορούσια σε δύσκολη κάτοψη με αξιοσημείωτο την προσαρμογή του κλιμακοστάσιου σ’αυτήν και τη δημιουργία ενιαίας στέγης. Επικεράμωση με σοφιτοπαράθυρο και ανοιγόμενα παράθυρα οροφής.

Back to top