Κεραμοσκεπές κάθε τύπου σε ένα οικόπεδο

Χώρος με 2 κατοικίες που ανακατασκευάστηκαν. Φαίνεται από το αρχικό στάδιο η δυσκολία των κατασκευών λόγω γεωμετρίας με αξιοσημείωτο τις πολλές προσθήκες που έγιναν σε μια 10ετία στα επίπεδα των οποίων οι ενώσεις είχαν μεγάλη τεχνική απαίτηση. Ξεχωρίζει η τέλεια καμπυλότητα της στέγης στην όψη με εσωτερική υδρορροή. Στις τελευταίες φωτογραφίες φαίνονται οι πιο πρόσφατες προσθήκες .

Back to top