Κατοικία με στέγη και περιμετρικά στέγαστρα

Κατοικία με στέγη και περιμετρικά στέγαστρα των οποίων η ξυλεία από κυπαρίσσια και ορθογωνικής διατομής έλατα είναι τριμένες σε λείες και στρογγυλοποιημένες επιφάνειες σε λευκή βαφή. Στέγαστρο στην πισίνα με barbeque και κιόσκι από το bali με ξυλινη κάλυψη.

Back to top