Κατοικία με κεραμοσκεπή, σοφίτα και στέγαστρα

Κατοικία με κεραμοσκεπή σοφίτα και στέγαστρα με σχεδιασμό για την αξιοποίηση κάθε χώρου. Λεπτομέρεια για τα περισσότερα στέγαστρα που έχω κατασκευάσει, οι ορθογώνιες διατομές στις οριζόντιες δοκούς και κολόνες. Σημαντική λεπτομέρεια η έδραση των δοκών στο πίσω μέρος, όχι πάνω σε ένα οριζόντιο δοκό αλλά η άψογη απ’ ευθείας ένωση με αυτόν.

Back to top