Θολωτή μεταλλική στέγη με λευκή ξυλοκατασκευή

Θολωτή μεταλλική στέγη με λευκή ξυλοκατασκευή καταστήματος εστίασης. Στα στάδια κατασκευής της οροφής από το μεταλλικό σκελετό ως την τελική μεταλλική επικάλυψη χρησιμοποιήθηκαν 17 στρώματα υλικών με θερμομόνωση τέτοια ώστε από το κεντρικό εξαερισμό στον άξονα, να εξάγεται θερμός αέρας άνω των 60 βαθμών τις ημέρες του καύσωνα. Τάβλες pits-pine βαμμένες decape λευκό.

Back to top