Δίδυμες κατοικίες με στέγη και μεταλλικά στέγαστρα

Στέγες οριζόντιου μπετού με κατασκευή μαρκίζας σε 4 επίπεδα για την αρχιτεκτονική έμφαση. Τα στέγαστρα έχουν μεταλλικό σκελετό. Άξια προσοχής τα στέγαστρα των εισόδων.

Back to top