Διαμόρφωση ταράτσας με barbeque

Διαμόρφωση ταράτσας με barbeque σε εξ ολοκλήρου διαμόρφωση της με cotto, πέτρα, παλαιό τούβλο, κιόσκι με επενδεδυμένους κοιλοδοκούς.

Back to top