Ανακατασκευή στέγης

Ανακατασκευή στέγης πέτρινου με γαλλικά κεραμίδια με ενίσχυση μπετού στις μαρκίζες και την οροφή.

Back to top