Πολύριχτες στέγες με εσωτερικούς νεροσυλέκτες

Πολύριχτες στέγες με εσωτερικούς νεροσυλλέκτες στα στάδια κατασκευής τους. Δείγμα κατασκευής περιμετρικού νεροσυλλέκτη από μέταλλο. Με τον τρόπο στεγάνωσης του νεροσυλλέκτη επιφανειακά και κάτω απ’ αυτόν, σε συνδιασμό με την στεγάνωση της στέγης επιτυνχάνεται απόλυτη υγρομόνωση ακόμη και χωρίς την επικεράμωση. Όλα τα επίπεδα κατασκευής έχουν το κατάλληλο αερισμό και διαπνοή όπως και τρόπο απομάκρυνσης όλων των πιθανών υγρασιών ή διαρροών. Η θερμομόνωση ολοκληρώνεται με στρώμα διπλού ανακλαστικού αλουμινίου. Κεραμίδια με σμάλτο.

Back to top