Εμφανής στέγη και επενδύσεις

Εμφανής στέγη και επενδύσεις των κάθετων κοιλοδοκών με παλαιά τούβλα και των οριζόντιων με σουηδικές τάβλες. Κάλυψη όλου του ελεύθερου χώρου με προσαρμογή σε επιφάνεια σύνθετου σχήματος σε διαμόρφωση μπαλκονιού δώματος.

Back to top